Oznámenie o vývoze humánneho lieku

Oznámenie o vývoze humánneho lieku

Webové sídlo portal.sukl.sk/vyvoz Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv slúži držiteľom registrácie humánneho lieku na podávanie oznámenia o jeho vývoze v elektronickej podobe.

Vyplnením a odoslaním formulára zašlete informácie o vyvezenom humánnom lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý ho po spracovaní zverejní na tomto portáli. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní.