Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku

Správa o nežiadúcom účinku lieku

Webové sídlo portal.sukl.sk/eskadra Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv slúži zdravotníckym pracovníkom (lekárom a farmaceutom) a pacientom na podávanie hlásení podozrenia na nežiaduci účinok lieku.

Vyplnením a odoslaním formulára zašlete informácie o pozorovanom nežiaducom účinku lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý každé hlásenie spracuje a vyhodnotí. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní.