Hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku

Správa o nežiadúcom účinku lieku

Webové sídlo portal.sukl.sk/eskadra Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv slúži zdravotníckym pracovníkom (lekárom a farmaceutom) a pacientom na podávanie hlásení podozrenia na nežiaduci účinok lieku.

Vyplnením a odoslaním formulára zašlete informácie o pozorovanom nežiaducom účinku lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý každé hlásenie spracuje a vyhodnotí. Pre správne vyplnenie formulára si prečítajte informáciu o postupe pri vypĺňaní.

Ďalšie informácie, pokyny a formuláre pre hlásenie pre lieky a vakcíny sú uvedené na stránke: Bezpečnosť liekov.


Pozrite si nasledujúce krátke animácie

1. Máte podozrenie na vedľajší účianok lieku?

2. Hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku pomáha

3. Hlásením sa zvyšuje bezpečnosť liekov