Oznámenie o vývoze humánneho lieku

Usmernenie o nových pokynoch k oznamovaniu vývozu humánneho lieku

V súvislosti s novelou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá s účinnosťou od 1.1.2017 upravuje podmienky vývozu liekov, Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pre držiteľov registrácie a držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánneho lieku pripravil a spustil elektronický systém na oznamovanie realizovaného vývozu.

Zároveň od 1.1.2017 zákon ukladá pre ŠÚKL povinnosť bezodkladne zverejniť na svojej webovej stránke zoznam vyvezených liekov. Tento zoznam je dostupný na tejto stránke v sekcii "Zoznam"

Viac informácií nájdete v usmernení pre podanie oznámenia o vývoze humánneho lieku.