Oznámenie o vývoze humánneho lieku
 DátumDržiteľ reg.Distributér ▼
21.12.2018Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGA
13.3.2019Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.A
21.12.2018Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.A
13.3.2019Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGA
16.4.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
8.2.2021AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
4.5.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
25.6.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
9.7.2021AstraZeneca ABAbbVie
25.6.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
4.5.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
28.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
28.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
17.2.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
2.3.2023ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
31.1.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
27.6.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
2.3.2023ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
13.1.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
9.5.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
11.10.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
9.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
9.5.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
21.9.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
13.7.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
9.5.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
16.4.2023ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.

Dátum
Od
Do