Oznámenie o vývoze humánneho lieku
 DátumDržiteľ reg. ▼Distributér
4.5.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
16.4.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
25.6.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
8.2.2021AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
4.5.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
25.6.2020AbbVie Deutschland GmbH AbbVie
14.12.2021Ablynx NVsanofi-aventis Slovakia, s.r.o.
27.9.2019Actavis Group PTC ehf.TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
12.8.2019Actavis Group PTC ehf.TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
4.10.2022ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
4.10.2022ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
28.6.2021ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
20.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
4.10.2022ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
9.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
11.10.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
13.7.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
21.9.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
2.3.2023ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
17.2.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
13.1.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
8.1.2023ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
2.3.2023ALK-Abelló A/SUNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
2.3.2023ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
28.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
28.12.2021ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
31.1.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.
9.5.2022ALK-Abelló A/SALK Slovakia s. r. o.

Dátum
Od
Do