Oznámenie o prerušení, obnovení alebo zrušení dodávok humánneho lieku

Oznámenie o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zriadil pre verejnosť elektronický systém na vyhľadávanie Oznámení o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh.

V časti Oznámenia nájdete zoznam oznámení od držiteľov registrácie liekov podaných na Štátny ústav pre kontrolu liečiv v zmysle zákona č. 362/2011 Z,z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od dňa 15.4.2019

Podanie Dátum podania oznámenia
Držiteľ Názov držiteľa registrácie lieku
Kód ŠÚKL kód lieku
Liek Názov a doplnok lieku
Účinnosť Dátum účinnosti oznámenia
Predmet R - Prerušenie dodávania liekov na slovenský trh
O - Obnovenie dodávania liekov na slovenský trh
Z - Zrušenie dodávania liekov na slovenský trh

Vyhľadávanie

Políčko nad záhlavím stĺpca prehľadu slúži ako filter k zadaniu vyhľadávaného slova napr. názov lieku, dátumu podania oznámenia...
Výber potvrdíte klávesou Enter alebo kliknutím na ikonku . Do tabuľky všetkých oznámení sa späť vrátite ikonkou .

V pravej časti prehľadu je umiestnené vyhľadávanie oznámení podľa dátumu účinnosti. Zadané hodnoty filtra aktivujete pomocou ikonky Nájdi.