Notice of interruption or termination of supply of a human drug

Oznámenie o prerušení, zrušení alebo obnovení dodávok humánneho lieku na slovenský trh

Webové sídlo Prerusenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv je určené verejnosti na získanie informácie o prerušení, obnovení alebo zrušení dodávok humánneho lieku v elektronickej podobe.

V časti Oznámenia je zverejnený zoznam spracovaných oznámení obsahujúci položky:

Dátum Dátum podania oznámenia
Držiteľ Názov držiteľa registrácie lieku (s uvedením jeho kódu používaného ŠÚKL)
Kód ŠÚKL kód lieku (vrátane v zátvorke uvedeného doplnku)
Liek Názov a doplnok lieku
Dátum od Dátum účinnosti oznámenia
Predmet Predmet oznámenia vo význame: R-Prerušenie, O-Obnovenie alebo Z-Zrušenie dodávok humánneho lieku

Políčko nad záhlavím stĺpca prehľadu slúži k zadaniu vyhľadávaného slova alebo jeho časti v texte príslušného stĺpca. Výber potvrdíte klávesou Enter alebo kliknutím na ikonku . Všetky zadané obmedzenia zrušíte ikonkou .

V pravej časti prehľadu je umiestné obmedzovanie zoznamu podľa dátumu účinnosti oznámenia. Zadané hodnoty filtra aktivujete pomocou gombíka Nájdi.